СТУДЕНТСЬКА РАДА
Донбаського державного технiчного університету


Наше опитування
Як Вам навчання в університеті?
Всього відповідей: 782
Ми в соц. мережі

Установча конференція

Протокол

Установчої конференції

студентського самоврядування

Донбаського державного технічного університету

 (назва вищого навчального закладу)

13листопада 2015 року

№ 1

Ініціативна група:

Романченко Едуард Вікторович, студент ІІ курсу, група ГІ-14;

Шумський Михайло Русланович, студент ІІ курсу, група ГІ-14;

Осьмак Олена Олександрівна, студентка ІІ курсу, група ГБ-14;

Калганова Аліна Андріївна, студентка ІІ курсу, група ГБ-14.

 

(П.І.Б. членів ініціативної групи)

Порядок денний:

1. Виступ голови ініціативної групи  Романченка Е.В., щодо історії та перспектив розвитку студентського самоврядування в Україні, його позитивного впливу  на формування у студентів навичок, які необхідні громадянину у демократичному суспільстві.

2. Обрання головуючого на Установчій конференції.

3. Обрання Секретаря Установчої конференції.

4. Обрання з числа представників трьох членів лічильної комісії.

5. Перевірка наявності кворуму.

6. Прийняття рішення про заснування студентського самоврядування у Донбаському державному технічному університеті.

7. Розгляд структури органів студентського самоврядування і затвердження Положення про студентське самоврядування у ВНЗ.

8. Питання, що до формування Виборчої комісії з виборів Голови студентського самоврядування та виборів членів виконавчих та інших органів студентського самоврядування.

1.

Слухали: Романченка Е.В., який розповів про історію та перспективу розвитку студентського самоврядування в Україні, його позитивного впливу на формування у студентів навичок, які необхідні громадянину у демократичному суспільстві. Золотарьову Олену В'ячеславівну, яка була учасницею форуму з лідерства у м. Харків, доповіла інформацію, як стати лідером, що потрібно для цього та багато іншої цікавої інформації.

 

 

Ухвалили: Прийняти інформацію до відома.

 

За 154; Проти 0; Утримався 0.

2.

Слухали: Романченка Е.В., який розповів, що для проведення конференції потрібно обрати головуючого на засіданні. Поступила пропозиція із залу, щоб залишити головуючим на засіданні Романченка Е.В.

Ухвалили: Обрати і затвердити головуючим на конференції Романченка Е.В.

 

За 154; Проти 0; Утримався 0.

3.

Слухали: Романченка Е.В. щодо розгляду питання по обранню секретаря конференції. Студенти більшістю підтримали кандидатуру  Хлопової Ельвіри Юріївни, факультет гірничо-металургійний, студентка групи ГБ-14.

Ухвалили: Призначити секретарем засідання Хлопову Ельвіру Юріївну, факультет гірничо-металургійний, студентка групи ГБ-14.

 

За 154; Проти 0; Утримався 0.

4.

Слухали: Романченка Е.В., який доповів, що для рахування голосів під час голосування потрібно створити лічильну комісії із 2 представників студентства і 1 представник від адміністрації. Від студентів було запропоновано_кандидатури:
1. Кандаурова Юлія Сергіївна, студентка групи ЕП-13;
2. Полетаєва Юлія Геннадівна, студентка групи ПЦБ-15.

                Від адміністрації був запропонований декан факультету економіки і фінансів, кандидат економічних наук, голова ради молодих вчених ДонДТУ:
3. Гнєдков Артур Вікторович.

 

Ухвалили: Підтримати запропоновані кандидатури до складу лічильної комісії, а саме:

 1. Кандаурову Юлію Сергіївну;
 2. Полетаєву Юлію Геннадіївну;
 3. Гнєдкова Артура Вікторовича.

 

За 154; Проти 0; Утримався 0.

5.

Слухали: Секретаря Хлопову Е.Ю., яка довела до відома студентів, що було зареєстровано згідно витягів з протоколів засідання академічних груп 154 делегати, з'явилися на засідання 154 делегати, що складає 100%. Кворум на засіданні є, засідання вважається легітимним.

Ухвалили: Прийняти інформацію до відома та вважати конференцію легітимною.

 

За 154; Проти 0; Утримався 0.

6.

Слухали: Романченка Е.В., який доповів, що згідно статті 40 Закону України «Про вищу освіту» та листів Міністерства освіти і науки України повинні діяти органи студентського самоврядування у кожному ВНЗ України, запропонував заснувати у Донбаському державному технічному університеті орган студентського самоврядування, а саме: Студентську Раду Університету.

Ухвалили: Заснувати у Донбаському державному технічному університеті Студентську Раду Університету.

 

За 154; Проти 0; Утримався 0.

7.

Слухали: Романченка Е.В., який доповів, що згідно проекту Положення про студентське самоврядування у Донбаському державному технічному університеті, повинні бути створені такі відділи Студради Університету, а саме:
1. Навчально-науковий відділ;

2. Інформаційний відділ;

3. Культурно-масовий відділ;

4. Фінансовий відділ.

А також затвердити Положення про студентське самоврядування у Донбаському державному технічному університеті, до якого можуть вноситися поправки та зміни лише на конференції студентів.

Ухвалили: Прийняти інформацію до відома. Підтримати пропозиції Головуючого затвердити Положення про студентське самоврядування у Донбаському державному технічному університеті.

 

За 154; Проти 0; Утримався 0.

8.

Слухали: Романченка Е.В., який доповів присутнім, що згідно Закону, а також листів Міністерства освіти і науки України за № 1/9-427 від 08.09.2015 року, №1/9-498 від 21.10.2015 року, потрібно сформувати склад Виборчої комісії для проведення виборів до органів Студентської Ради Університету. Визначити приміщення для діяльності ВК, час роботи. Були запропоновані такі кандидатури до Виборчої комісії, а саме:

 1. Верзилова Богдана Анатоліївна, студентка групи БХА-15;
 2. Ананьєв Михайло Миколайович, студент групи ГІ-14;
 3. Скакунова Ірина Юріївна, студентка групи АБС-15;
 4. Чорна Ольга Олексіївна, студентка групи МОВ-15;
 5. Шевчук Юлія В'ячеславівна, студентка групи МОВ-15;
 6. Полетаєва Юлія Геннадіївна, студентка групи ПЦБ-15у.

Слухали: Ректора Донбаського державного технічного університету Антощенка Миколу Івановича, який привітав студентів з створенням студентського самоврядування, а також наголосив, що він покладає великі надії на майбутню Студраду Університету.

Слухали: Голову об’єднаної профспілкової організації працівників освіти і науки України Лукьянюка Олександра Васильовича, який привітав студентство з нагоди створення студентського самоврядування в університеті, який підкреслив, що профспілка готова до співпраці зі Студрадою Університету.

Ухвалили: Затвердити склад Виборчої комісії, згідно запропонованих кандидатур, а саме:

 1. Верзилова Богдана Анатоліївна, студентка групи БХА-15;
 2. Ананьєв Михайло Миколайович, студент групи ГІ-14;
 3. Скакунова Ірина Юріївна, студентка групи АБС-15;
 4. Чорна Ольга Олексіївна, студентка групи МОВ-15;
 5. Шевчук Юлія В'ячеславівна, студентка групи МОВ-15;
 6. Полетаєва Юлія Геннадіївна, студентка групи ПЦБ-15у.

Зобов'язати сформований склад Виборчої комісії провести своє перше засідання у понеділок 16 листопада 2015 року.

Прийняти інформацію та привітання до відома.

Вважати конференцію закритою.

 

За 154; Проти 0; Утримався 0.

     

Голова Установчої конференції

______________                          Е.В. Романченко

(підпис)

(П.І.Б.)

Секретар Установчої конференції

______________                           Е.Ю. Хлопова

(підпис)

(П.І.Б.)