СТУДЕНТСЬКА РАДА
Донбаського державного технiчного університету


Наше опитування
Як Вам навчання в університеті?
Всього відповідей: 783
Ми в соц. мережі

Вибори та виборчий процес

1. Вибори до Студради Університету відбуваються шляхом загального, рівного, прямого та таємного голосування один раз на рік. Право на участь в виборах до Студради Університету має кожен студент ДонДТУ на підставі дійсного студентського квитка чи дійсної залікової книжки ДонДТУ.

2. Виборча комісія (далі – ВК) – колегіальний орган, створений для організації та проведення виборів до Студради Університету. ВК працює на тимчасовій основі на засадах законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, колегіальності, відкритості, гласності і діє шляхом прийняття обґрунтованих рішень.

3. Рішення ВК приймаються простою більшістю від складу ВК та фіксуються протоколами, підписаними Головою та Секретарем ВК.

4. Формування ВК відбувається на засіданні Конференції студенського самоврядування.

5. Протокол про склад ВК оприлюднюється наступного дня після фактичного затвердження формування ВК. Протягом цього ж тижня проводиться перше засідання ВК, на якому члени ВК обирають Голову ВК та розробляють графік виборчого процесу та розклад чергувань членів ВК, з наступним оприлюдненням цієї інформації. ВК зобов'язана розподілити чергування в робочі години серед своїх членів.

6. До складу ВК не може входити студент, який є учасником виборів.

7. Повноваження ВК:

 1. обов’язкове інформування студентів Університету про початок виборчого процесу за два тижні до початку реєстрації кандидатів;
 2. затвердження зразка  виборчого бюлетеня;
 3. реєстрація кандидатів;
 4. реєстрація спостерігачів від кандидатів;
 5. контроль за проведенням передвиборчої агітації;
 6. організація передвиборчих дебатів;
 7. організація процедури голосування;
 8. прийняття рішення про виключення кандидата з виборчого процесу за грубе порушення правил виборів або фальсифікацію результатів виборів;
 9. підрахунок голосів, визначення остаточних результатів голосування та їх оголошення;
 10. визнавати вибори недійсними та призначати повторні вибори або повторне голосування, якщо процедура виборів відбулася з суттєвими порушеннями, які могли вплинути на результат волевиявлення.

​8.Організація і проведення виборів до Студради Університету:

 1. Протягом наступних двох тижнів після формування ВК, засоби  масової інформації Університету (в співпраці з ВК) зобов’язані  інформувати студентів Університету про початок та перебіг  передвиборчого процесу.
 2. Подання Реєстраційних заяв на участь у виборах до Студради триває впродовж наступного робочого тижня після формування ВК. Кандидати протягом цього тижня зобов’язані подати до ВК передвиборчу програму та реєстраційну заяву на участь у виборах до Студради Університету.
 3. Кандидати, які не подали програму та заяву до ВК впродовж тижня висування кандидатів, не допускаються до участі у виборчому процесі.
 4. У разі відмови у реєстрації, кандидат має право отримати обґрунтовану відповідь, яка містить об'єктивні причини прийняття ВК такого рішення.
 5. По завершенню реєстрації наступає період виборів. Протягом цього періоду в кімнаті для голосування повинен постійно знаходитись хоча б один представник ВК. У відповідального представника ВК знаходяться виборчі бюлетені й виборчі відомості. Виборчі відомості містять прізвища всіх студентів Університету. Студент Університету, який прийшов на голосування, повинен пред’явити студентський квиток чи залікову книжку. Студент отримує виборчий бюлетень та розписується у відомості. Участь у голосуванні може брати лише чинний студент Університету. Студент особисто робить у виборчому бюлетені помітку навпроти кандидата, за якого він бажає проголосувати, та обов’язково вкидає свій бюлетень у скриньку для голосування.
 6. Кожен кандидат має право висувати до двох спостерігачів. Спостерігачі повинні зареєструватися у ВК до початку тижня виборів, на підставі письмової заяви кандидата.

9. Під час процедури виборів у приміщенні для волевиявлення студентів одночасно має право бути присутнім лише один спостерігач від кожного кандидата. Спостерігачі мають право:

 • спостерігати за ходом виборчого процесу, безпосередньо перебуваючи не ближче 1,5 метри від скрині;
 • подавати заяви на ім'я голови ВК з викладом помічених порушень та пропозиціями щодо їх усунення;
 • ознайомлюватися зі списком виборців, які взяли участь у голосуванні.

10. ВК  перед підрахунком голосів за участі присутніх спостерігачів фіксує кількість всіх невикористаних бюлетенів і розкриває скриньки для голосування. Результати виборів фіксуються у протоколі, під яким підписуються всі члени ВК. Якщо процедура виборів відбулася без суттєвих порушень, які могли вплинути на результат волевиявлення, перемогу отримує кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

11. Кандидат, який за результатами голосування ВК визнаний переможцем, набуває повноважень одразу після офіційного повідомлення ВК про результати виборів.

Витяг з пункту 5 Положення про Студентське Самоврядування у ДонДТУ